Jingyi Wang
Jingyi Wang

Human Resource Department
Office 328
Email: wangjingyi@baqis.ac.cn